SBS Burmese

SBS Burmese

Podcast: SBS Burmese – SBS မြန်မာပိုင်း အစီအစဉ်
By: SBS
Category: News & Current Affairs
Sub-Category: Culture & Identity, Daily News, Language Learning & Diversity
First Episode: 2021

Description:
Independent news and stories connecting you to life in Australia and Burmese-speaking Australians. – သင့္ကို ၾသစေၾတလ်မွာရိွတဲ့ ဘ၀နဲ႔ ျမန္မာစကားေျပာတဲ့ ၾသစေၾတလ်ံေတြကို၊ လြတ္လပ္တဲ့သတင္းနဲ႔ အေၾကာင္းရာမ်ားကို ဆက္ႏြယ္ေပးထားပါတယ္။

Website: SBS Burmese
Connect: Facebook
Listen: Google or Apple or Spotify or RSS
Network: SBS Australia


Great Australian Pods acknowledge the Traditional Owners of Country as the first knowledge-holders, storytellers and artists of the lands on which we live, learn and work.
We pay our respects to Aboriginal and Torres Strait Islander Elders - past, present, and emerging - and extend that respect to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples.
Sovereignty was never ceded.

© 2016-2023 Great Australian Pods